Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jednotka SDH Chrášťany je zařazena v Plošném rozmístění sil a prostředků PO v kategorii JPO III. Je předurčena pro zásah i mimo katastr obce a výjezd jednotky musí být uskutečněn do 10 minut od vyhlášení poplachu. Členem se může stát každý zdravotně způsobilý občan, starší 18-ti let. Operativně podléhá krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS v Českých Budějovicích.

 

 Organizačně je podřízena starostovi obce jako jejímu zřizovateli.

 V současné době jsou stavy členů JPO následovné:

 

 celkově  22
 řidičů  9
 nositelů DT  11

 

Požadavky na odbornou způsobilost

Velitel jednotky

Základní odborná příprava 40 hodin.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 16 hodin.

Velitel družstva

Základní odborná příprava 40 hodin.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 16 hodin.

Strojník

Základní odborná příprava 40 hodin.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně 8 hodin.

Řidič

Pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně "10 km" u řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie (podle § 37 odst.2 písm.d) vyhlášky č.247 / 2001 Sb.,ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb.),pokud strojník uskutečnil v daném měsíci výjezd k zásahu nebo cvičení, není nutno kondiční jízdu realizovat.

Cyklická odborná příprava 1 x ročně pro držitele profesních osvědčení k řízení vozidel se zvláštním výstražným zařízením.

Nositel dýchací techniky

Základní odborná příprava 16 hodin teorie a praktický výcvik na polygonu.

Praxe 1 x za 3 měsíce použití vzduchového dýchacího přístroje (započítává se i zásah).

Všichni členové jednotky

Členové jednotky absolvují základní odbornou přípravu v rozsahu 40 hodin v místě jednotky pod vedením velitele jednotky. Každé 2 roky musí absolvovat zdravotní prohlídku provedenou v souladu s § 1 až 6 nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a podniků.